توسعه فرایند وایا، شرکتی است، دوستدار طبیعت و بشریت با رسالت پرورش ایده های بکر

تلاش ما ایجاد نگاه با احترام و محبت به تمام آن چیز هایی است که در جهان و جغرافیایمان ما را احاطه کرده اند. ما همواره کوشیده ایم با بهره‌گیری از دانش و فناوری به پیشرفت مادی و معنوی جامعه‌مان کمک کنیم. هدف ما در این شرکت هرگز این نیست کاری را از دست انسان بگیریم و به کامپیوترها بسپاریم، بلکه می خواهیم با کمک گرفتن از آن ها انسان ها را در زندگی واقعی به هم نزدیک کنیم. یافتن دوستان و همراهان جدید همیشه برای ما خوشحال کننده بوده و هست. وایا مدیا پرورش ایده ها Grows Ideas
بابک ارجمندیبابک ارجمندیبابک ارجمندی رئیس هیئت مدیره و از سهام داران وایا مدیا می باشد و رهبری اعضا را عهده دار است.
علی باباخانیعلی باباخانیعلی باباخانی مدیر عامل و سهام دار وایا مدیاست و در بخش های مختلف به اعضای وایا مدیا کمک می کند.
مینا کریمیمینا کریمیمینا کریمی طراح و گرافیست تمام آنچه که از وایا مدیا دیده به صورت جلوه های بصری دیده می شود می باشد.
3 Rows,