وایا مدیاوایا مدیاما به پرورش ایده ها می اندیشیم
مینا کریمیمینا کریمیمینا کریمی طراح و گرافیست تمام آنچه که از وایا مدیا دیده به صورت جلوه های بصری دیده می شود می باشد.
بابک ارجمندیبابک ارجمندیبابک ارجمندی رئیس هیئت مدیره و از سهام داران وایا مدیا می باشد و رهبری اعضا را عهده دار است.
علی باباخانیعلی باباخانیعلی باباخانی مدیر عامل و سهام دار وایا مدیاست و در بخش های مختلف به اعضای وایا مدیا کمک می کند.
4 Rows,