مینا کریمیمینا کریمیمینا کریمی طراح و گرافیست تمام آنچه که از وایا مدیا دیده به صورت جلوه های بصری دیده می شود می باشد.
بابک ارجمندیبابک ارجمندیبابک ارجمندی رئیس هیئت مدیره و از سهام داران وایا مدیا می باشد و رهبری اعضا را عهده دار است.
علی باباخانیعلی باباخانیعلی باباخانی مدیر عامل و سهام دار وایا مدیاست و در بخش های مختلف به اعضای وایا مدیا کمک می کند.
بوم لاگبوم لاگبوم لاگ می تواند هر نوع محتوایی را با هر حجم و نوعی در خود جای داده و آنرا به صورت کراس پلتفرم و مالتی مدیا بر بستر وب منتشر کند.
6 Rows,1 of 22