4 مورد   1    
همکاران
info@vaya.mediaمتخصصين ما با به‌ روز نگاه داشتن دانش فنی خود و استفاده از کار آمدترین ابزارهای برنامه ‌نویسی روز دنیا و با درك تکنولوژی، همواره در حال شگفت‌ آفرینی در راستای تولید محصولات با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد های جهانی هستند...
عضویت ها
info@vaya.mediaوایا مدیا همواره در تلاش است تا ضمن تلاش در راستای رشد و تعالی خود به شما این امکان را دهد تا در گستره عظیم علوم کامپیوتری حضور تخصصی ما را در کنار خود احساس کنید و موفقیت را در کوتاه ترین زمان ممکن تجربه نمایید...
تقدیرنامه ها
info@vaya.mediaاکنون توانسته ایم عناوینی را کسب نماییم که ما را نسبت به آینده متعهد تر می نماید. حضور در جشنواره های داخــلی و بیــن المللی با هدف سنجش تــوانمندی هــای خود منجر به کسب افتخاراتی شده است که همواره در تلاش رشد کمی و کیفی آن ها هستیم...
خدمات
info@vaya.mediaدر واقع ما به این می اندیشیم که بتوانیم در زمینه های گوناگون تفکر و مطالعه نموده و راه کارها و شیوه های موثر در تصمیم، مدیریت و اجرای پروژه را با توجه به تکنولوژی نوین IT و تولید رسانه های ضروری سازمانی جایگزین روش های منسوخ و سنتی گذشته نماییم...
     4 مورد   1